آپارتمان

آپارتمان 181 متری در فرمانیه
آپارتمان 170 متری در تجریش
آپارتمان 165 متری در نیاوران
آپارتمان 165 متری در قیطریه
آپارتمان ۱۰۰ متری در نیاوران
آپارتمان 150 متری در قیطریه