نیاوران

آپارتمان 201 متری در صاحبقرانیه
آپارتمان 165 متری در نیاوران
آپارتمان ۱۰۰ متری در نیاوران
آپارتمان ۱۰۰ متری در نیاوران
آپارتمان ۱۳۵ متری در نیاوران