دربند

آپارتمان 170 متری در تجریش
آپارتمان 120 متری دربند
آپارتمان 130 متری دربند جنوبی
برج باغ 120 متری دربند