درباره ی من

طاها هستم 39 ساله

با 5 سال سابقه درخشان فروش آپارتمان در مناطق فرمانیه، اقدسیه و آجودانیه

آپارتمان 220 متری در اقدسیه
آپارتمان 137 متری در اقدسیه
آپارتمان 195 متری در کامرانیه
آپارتمان 147 متری در اقدسیه
آپارتمان 108 متری در فرمانیه
عمارت دیپلمات رزیدنت
آپارتمان 108 متری در نیاوران
آپارتمان 190 متری در اقدسیه
آپارتمان 125 متری در اقدسیه
آپارتمان 131 متری در اقدسیه
آپارتمان 200 متری آجودانیه
آپارتمان 225 متری فرمانیه
آپارتمان 91 متری فرمانیه شرقی
آپارتمان 150 متری فرمانیه
آپارتمان 180 متری نارنجستان
آپارتمان 302 متری گلستان شمالی
آپارتمان 158 متری کامرانیه جنوبی
آپارتمان 167 متری آجودانیه
آپارتمان 135 متری آجودانیه
برج باغ 194 متری فرمانیه شرقی