پیمان
پیمان
مشاور

درباره ی من

مشاور مجرب املاک کارا کامرانیه

آپارتمان 295 متری نیاوران
آپارتمان 93 متری گل سنگ مرجان
آپارتمان 196 متری سه راه یاسر
آپارتمان 80 متری در منظریه
آپارتمان 235 متری در سه راه یاسر
آپارتمان 205 متری در گل سنگ مرجان
آپارتمان 125 متری جمشیدیه
آپارتمان 294 متری گل سنگ (مرجان)
آپارتمان 426 متری گل سنگ (مرجان)
آپارتمان 228 متری جمال آباد
آپارتمان 122 متری جمال آباد
آپارتمان 295 متری در گل سنگ مرجان
آپارتمان 222 متری در جمال آباد
آپارتمان 120 متری در عمار، پارک مهر
آپارتمان 120 متری فرمانیه شرقی
آپارتمان ۲۳۳ متری نیاوران