امید
امید
مشاور

درباره ی من

امید عینی ، ٢۵ ساله ، دانشجو ، ٢ سال سابقه درخشان در منطقه شمرون ، مشاوره تخصصی در زمینه خرید و فروش آپارتمان

آپارتمان 180 متری در فرمانیه
آپارتمان 180 متری در فرمانیه
آپارتمان 158 متری در فرمانیه
آپارتمان 150 متری در قیطریه
آپارتمان 167 متری در فرمانیه
آپارتمان 140 متری در قیطریه
آپارتمان 250 متری در فرمانیه
آپارتمان 285 متری در فرمانیه
آپارتمان 150 متری در فرمانیه
آپارتمان 220 متری در فرمانیه شرقی
آپارتمان 270 متری در نیاوران (عمار)
برج 250 متری شمرون
آپارتمان 250 متری کامرانیه شمالی
آپارتمان 285 متری فرمانیه
آپارتمان 133 متری فرمانیه
آپارتمان 280 متری عمار
آپارتمان 232 متری شمیرانات
آپارتمان 125 متری قیطریه
آپارتمان 61 متری قیطریه
آپارتمان 185 متری فرمانیه