نوید
نوید
مشاور

درباره ی من

کارشناس منطقه نیاوران

آپارتمان ۲94 متری نیاوران  (محمودی یکم)
آپارتمان ۲۰۰ متری نیاوران
آپارتمان ۲۲۰ متری شمال کلخ نیاوران
برج فرعی دنج ۱۴۰ متری
آپارتمان 220 متری جمشیدیه
آپارتمان 100متری در نیاوران