متین
متین
مشاور

درباره ی من

مشاور مجرب گروه مشاورین املاک کارا

آپارتمان 185 متری فرمانیه شرقی (مهماندوست)
آپارتمان 150 متری در فرمانیه غربی
آپارتمان 300 متری در اقدسیه – گلستان شمالی
آپارتمان 126 متری قیطریه
آپارتمان 128.5 متری اندرزگو
آپارتمان 285 متری فرمانیه شرقی
آپارتمان 250 متری فرمانیه غربی
آپارتمان ۱۳۳ متری فرمانیه شرقی ( برج باغ )
آپارتمان ۲۸۰ متری فرمانیه شرقی ( عسگریان )
آپارتمان ۳۰۰ متری فرمانیه شرقی سنبل
آپارتمان ۱۷۵متری صاحبقرانیه
اپارتمان ۱۹۰متری آجودانیه
اپارتمان ۱۶۰ متر قیطریه سهیل
اپارتمان 140 متری کامرانیه جنوبی
اپارتمان ١۶٢ متری قیطریه سهیل
اپارتمان ۲۱۰ متری اندرزگو طالقانی تک واحدی
اپارتمان ۱۴۰ متری فرمانیه، سلیمی شمالی
اپارتمان ۳۰۰ متری فرمانیه شرقی (مهماندوست)
آپارتمان ١۶٢ متری  فرمانیه، سلیمی شمالی
آپارتمان 300 متری فرمانیه شرقی ( طاووس)