فرهادی
فرهادی
مشاور

درباره ی من

مشاور مجرب گروه مشاورین املاک کارا

آپارتمان 160 متری در دیباجی جنوبی
آپارتمان 232 متری فرمانیه
آپارتمان 122 متری کیکاووس
آپارتمان 150 متری دیباجی جنوبی
آپارتمان 140 متری فرمانیه شرقی
آپارتمان 300 متری فرمانیه شرقی
آپارتمان 140 متری فرمانیه شرقی
آپارتمان 136 متری جهانتاب
آپارتمان 160 متری جهانتاب
آپارتمان 160 متری جهانتاب
آپارتمان 450 متری کلاهدوز
آپارتمان 360 متری فرمانیه شرقی
آپارتمان 240 متری دروس
آپارتمان 136 متری جهانتاب