درباره ی من

مشاور مجرب گروه مشاورین املاک کارا

آپارتمان 150 متری در قیطریه
آپارتمان 137 متری در فرمانیه
آپارتمان 180 متری در فرمانیه
آپارتمان 150 متری در قیطریه
آپارتمان 126 متری قیطریه
آپارتمان 131 متری قیطریه
آپارتمان 150 متری قیطریه
آپارتمان 200 متری قیطریه
آپارتمان 160 متری درازشیب
آپارتمان 125 متری قیطریه
آپارتمان 60 متری قیطریه
آپارتمان 232 متری عمار ( پارک مهر )
پنت هاوس 213 متری سهیل
اپارتمان 155 متری پارک مینا – آقایی
اپارتمان 135 متر قیطریه سهیل
اپارتمان ۱۶2 متر قیطریه سهیل
آپارتمان 232 متری اندرزگو
آپارتمان 160 متری اندرزگو
آپارتمان 164 متری فرمانیه غربی
آپارتمان 225 متری اندرزگو