افشین
افشین
مشاور

درباره ی من

مشاور مجرب املاک کارا

آپارتمان 205 متری در نیاوران
آپارتمان 176 متری در نیاوران
آپارتمان 188 متری در نیاوران
آپارتمان 215 متری نیاوران
آپارتمان 120 متری دربند
آپارتمان 125 متری نیاوران
آپارتمان 100 متری نیاوران
آپارتمان 290 متری نیاوران
برج باغ 120 متری دربند
آپارتمان 95 متری جمشیدیه
آپارتمان 165 متری جماران
آپارتمان 100 متری جمال آباد
آپارتمان 122 متری کاشانک
آپارتمان 354 متری گل سنگ